هیئت مذهبی جامعة الحسین علیه السلام فریمان

هیئت مذهبی جامعة الحسین علیه السلام فریمان

فکر ،حرکت عقل است و ذکر،حیات دل. هیئت آمیزه ای است از فکر و ذکر. هیئت،محل گردآمدن به دور شمع است،پروانه وار. هیئت یعنی شبی که پروانه ها به دور شمع،بال می زنند. یعنی صدای نور شمع،که پر را می سوزاند و ناله می آفریند. ارزش هیئت به شمع آن است نه به جمع ما ناپروانه ها،که به ادای بال و پر زدن دل خوشیم.
اینجا خیمه جامعه الحسین فریمان در فضای مجازی ست. هیئتی که بیش از 15 سال پیش با ذکر یا مهدی و با استعانت از ارواح مطهر 380 شهید فریمان شکل گرفت. و امروز بعد از سال ها، بیرق هیئت به نام حضرت سیدالشهداء افراشته می شود. امروز هم برای شهید شدن فرصت هست، باید دل را صاف کرد...

یادآوری: چنانچه از شهدا و رزمندگان فریمانی و فعالیتهای اجتماعی در فریمان عکس، سند، فیلم و ... در اختیار دارید، برای انتشار به رسم امانت به ما بسپارید
.................................
خراسان رضوی- فریمان
صندوق پستی: 188-93916
پیام کوتاه: 3000502600
کانال تلگرام: jameatolhosein@

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

امیرالمؤ منینعلیه السلام فرمود: ده طائفه خود و دیگران را گرفتار مى کنند.
1 -کسى که بهرهاش از علم اندک است و با زحمت مى خواهد به مردم علم فراوان بیاموزد.
2 -مرددانشمند برد بارى که زیرک و با هوش نیست.
3 -کسى که دنبال چیزى رود که به آننرسد و لیاقت احراز آن را ندارد.
4 -کسى که زحمت بسیار مى کشد، ولى حوصله وظرفیت تحمل آن را ندارد.
5 -کسى که قدرت تحمل سختیها را دارد، ولى دانش و تخصصلازم را ندارد.
6 -کسى که تخصص دارد، اما تعهد ندارد (متخصص غیر متعهد)
7 -کسى که تعهد دارد، ولى تخصص ندارد (متعهد غیر متخصص)
8 -دانشمندى که دنیا رادوست دارد و همه چیز را براى دنیایش مى خواهد.
9 -کسى که نسبت به مردم مهرباناست ، ولى از انفاق آنچه دارد بخل مى ورزد.
10 -کسى که با داناتر از خود مجادلهکند و سخن حق نپذیرد.
  • خادم الشهدا